Croeso i’r Lefelau Byw SGDd!

Yma gallwch archwilio mapiau a gwybodaeth am ardal y Gwastadeddau a gasglwyd ac a guradwyd gan ein gwirfoddolwyr ar ein System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS). Gallwch hefyd ddarganfod sut i gymryd rhan yn ein prosiectau i roi pobl, lleoedd a straeon y Gwastadeddau ar y map.

Syllwr Mapiau Hanesyddol
Cymerwch gip ar ein casgliad rhyngweithiol anhygoel o fapiau hanesyddol sy’n dangos bron i 200 mlynedd o newid yn y gwastadeddau.

Cyfleoedd i Wirfoddoli
Mae eich SGDd eich angen chi! Darganfyddwch sut y gallwch chi ein helpu i fapio’r Gwastadeddau o’ch ystafell fyw neu yn yr awyr agored.

Scroll to top